Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

VELIKONČNI ČAS 

Novo 2019! Nadaljevanje spletnih naslovnic Velikonočnega časa!

Psalm 16, kot utemeljitev vstajenja - Anselm Grun

Jezusova prikazovanja

Vstajenje - Romano Guardini

Vstal je , ni ga tukaj - Silvano Fausti

Jezus Nazarečan križani je vstal

Jezusovo vstajenje po Marku - Jože Plevnik

Apostoli ne verjamejo ženam - Jože Plevnik

Hitro sta zapustili grob

Med časom in večnostjo - R. Guardini

Jezusovo vstajenje in apostol Peter- R. Guardini

Tedaj je prišel Tudi Simon Peter- Raymond E. Brown

Prazen grob - po Evangelistu Janezu

Prazen grob - oznanilo angelov ženam

Jezus se prikaže Mariji Magdaleni

Gospoda so vzeli iz groba in ne vem ...

Lažno oznanilo - Mario Galizzi

Ženi sta hitro zapustili grob - Jože Plevnik

Apostol Peter ob grobu - Silvano Fausti

Pot v Emavs - Aselm Grun

Pot v Emavs - Francisco Carvajal

Pot v Emavs - Jože Plevnik

Pot v Emavs - Silvano Fausti

Pot v Emavs - Branko Petauer

Jezus se prikaže prvič pred vsemi učenci ...

Jezus se prikaže apostolom - po Luku

Jezus se prikaže drugič v dvorani zadnje večerje

Če ne položim roke v njegovo stran

Jezusovo prikazovanje pred vsemi učenci- A. Grun

Poglejte moje roke in noge da sem jaz

Jezus se prikaže ob Tiberijskem morju 1.del

Jezus se prikaže ob Tiberijskem morju 2. del

Jezus se prikaže ob Tiberijskem morju 3. del

Jezus se prikaže ob Tiberijskem morju 4. del

Jezus se prikaže ob Tiberijskem morju 5. del

Jezus se prikaže ob Tiberijskem morju 6. del

 

 

Bistvo Jezusovega vstajenja - J. Ratzinger                                                                                                                       

Izpovedno izročilo - pričevanja o vstajenju - J. Ratzinger                                                                                              

Pripovedno izročilo - pričevanja o vstajenju - J. Ratzinger 

Spust v predpekel - Tomaš Špidlik - Marko I. Rupnik

Velika noč - Vstal je - Raniero Cantalamessa

Ob svitu večne luči ++++++

Obhajamo veliko noč - Raniero Cantalamessa

Vstajenjska noč - noč vseh noči - Egon Kapellari

Vstal je od mrtvih - Francisco Fernandez Carvajal

Na velikonočni praznik - Anton Martin Slomšek

 

Jezusov Vnebohod

 

Vi ste priče - R. Cantalamessa

Grem in pridem k vam - R. Guardini

Jaz sem z vami ...- J. Plevnik

Jezus nas pričakuje ..- F. Carvajal

Jezusov Vnebohod - J. Plevnik

Jezusov Vnebohod - R. E. Brown

Kaj stojite in gledate... - R. Cantalamessa

Medtem jih je blagoslovil - S. Fausti

Šel v nebesa - J. Ratzinger