Preskoči na vsebino


Oznanila župnij Otlica Col Podkraj

Col, Podkraj in Otlica – Oznanila od 4. do 11. decembra 2022

4.12. nedelja; 2. adventna nedelja
 ob 8.00 Podkraj: za + Bajc Emilijo, Višnje 24a – 30.dan
 ob 9.30 Col: za župnije
 ob 11.00 Otlica: v čast Materi Božji za zdravje in vse dobro, Kovk 28


5.12. ponedeljek; Saba (Sava), opat
 ob 18.30 Col: za ++ Leban in Tratnik, Col 94 – tiho čaščenje Najsvetejšega
6.12. torek; Nikolaj (Miklavž), škof
 ob 18.30 Sanabor: za + Franca in Frančiško Bizjak, Sanabor 4
7.12. sreda; Ambrož, škof in cerkveni učitelj
 ob 7.30 Podkraj: za + Čuk Ljudmilo, Višnje 14
8.12. četrtek; Brezmadežna – slovesni praznik
 ob 17.00 Otlica: za + duhovnika Alojza Šinkovca
 ob 18.00 Col: za blagoslov v družinah, Col 92c
 ob 19.00 Podkraj: za + Marijo Srebot, Podkraj 106
9.12. petek; Valerija, mučenka
 od 15.00 do 17.00 Otlica: prilika za sveto spoved, spoveduje p.Lojze Markelj
iz Ljubljane
 ob 17.00 Otlica: sveta maša za + Marjana Krapež, Otlica 79b
 ob 18.30 Podkraj: za + Lojzeta Kobal, Podkraj 75 – tiho čaščenje
Najsvetejšega


10.12. sobota; Loretska Mati Božja
 ob 18.30 Col: za ++ Božič in Pregelj, Žagolič 22 - nedeljska sv. maša
11.12. nedelja; 3. adventna nedelja – nedelja veseli se
 ob 8.00 Podkraj: za ++ starše Kobal in Lampe in žive, Višnje 23e
 ob 9.30 Col: za + Štefanijo Vidmar, Žagolič 24
 od 15.00 dalje Otlica: prilika za sveto spoved – spoveduje g.Jože Pegan,
župnik v Lokavcu in domači župnik Peter
 ob 16.00 Otlica: sveta maša: za župnije

 

Povabila od 4.  do 11, decembra 2022

 V tem tednu reden verouk.
 Veroukarji, 7. in 8. razreda (birmanci), ste lepo naprošeni, da pravočasno
naberete mah za jaslice. Že vnaprej iskrena Vam hvala za Vašo pomoč.
 OTLICA: V soboto, 10. decembra ob 16.00 bo MIKLAVŽEVANJE v dvorani KS
Otlica – Kovk. Organizirane bodo delavnice, pridne otroke pa bo obiskal Miklavž.

Prijave otrok se sprejema do 6. decembra. (Tamara Likar Podgornik – telefon: 041
873 318; Janja Krapež – telefon: 031 569 633. Prispevek za na otroka znaša 5€.
Hvala.
 PODKRAJ: Vljudno prosim, da se do Božiča 2022 potrudimo oddati svoj dar za
našega mežnarja Vinkota in katehistinji Nadjo in Marto. Vsem darovalcem že vnaprej
iskrena hvala in Bog povrni.
 Po božičnih praznikih bom obiskoval in blagoslavljal Vaše družine in domove. Dar
za župnika lahko oddate tako kot lani

Rad bi Vam povedal…

.. in pravočasno obvestil, da bo letos ponovno koledovanje!
Za župnijo COL: Prevzem gradiva in oblek bo v soboto, 24.12. 2022 ob 9h v
župnišču na Colu. Blagoslov kolednikov v petek, 6. 1.2023 zvečer pri maši.
Koledniki gredo od hiše do hiše v soboto zjutraj, 7. 1.2023. Vsi otroci vabljeni
k sodelovanju! Dodatne informacije Anita Tratnik 031 374 331
… da na spletni strani župnije COL in PODKRAJ najdete spored sodelovanja
posamezne vasi ali dela vasi v župniji. Nov spored je narejen za obdobje 10
let. Ta dela so: spomladansko in jesensko čiščenje cerkve in župnišča ter
njune okolice; velikonočna procesija, procesija ob prazniku Svetega Rešnjega
telesa, priprava drv. Spored sodelovanja si lahko preberete tudi na oglasni
deski v cerkvi na Colu oziroma v Podkraju.
… da na spletni strani župnije OTLICA najdete seznam za čiščenje in
krašenje cerkve za obdobje od 7. januarja 2023 do 30. septembra 2023.
Seznam si lahko preberete tudi na oglasni deski v cerkvi na Otlici.
… da je bilo v četrtek, 17. novembra po maši v župnišču na Otlici srečanje
s sodelavci župnije: ŽPS, ŽGS, Karitas, … Dogovorili smo se:
1. da se ob četrtkih, ko je sveta maša, na začetku svete maše skupaj z
duhovnikom zmoli rožni venec pred izpostavljenim Najsvetejšim;
2. da se do Božiča, lahko že prej, v cerkev namesti zaslon in vse
potrebno za predvajanje in branje besedil pesmi in molitev med
bogoslužnimi opravili;
3. da je na vse štiri največje praznike (Božič, Velika Noč, Angelska
nedelja in Vsi sveti,) ofer za cerkev, na Novo leto pa je ofer za
župnika,
4. da bo na praznik Svetega Štefana – 26. december sveta maša za
mlade družine in blagoslov malih otrok, vključno tretji razred;
5. da bo župnik Peter v drugi polovici januarja 2023, začel z obiski in
blagoslovom domov in družin v župniji Otlica.
… da obstaja možnost, do 31. decembra 2022 brezplačno namenite 1 % svoje
dohodnine Katoliški cerkvi oziroma svoji konkretni župniji: Col, Podkraj in Otlica. Z
namenitvijo dela dohodnine boste svoj dar namenili za delovanje naše Cerkve,
duhovnikov, župnij, vrtcev in šol, redovnih skupnosti, dobrodelnih ustanov ter
ohranjanju slovenske sakralne kulturne dediščine.
Prosimo vas, da svojo izjavo o namenitvi dela dohodnine čim prej izpolnite
preko  sistema e-davkov  (varni elektronski podpis ni potreben) ali po pošti na davčni
urad preko priloženega  obrazca . Rok za oddajo se izteče 31. decembra 2022.
e-naslovi posameznih župnij:
Župnija Col: https://zupnija-col.rkc.si/
Župnija Podkraj: http://zupnija-podkraj.rkc.si/
Župnija Otlica: https://zupnija-otlica.rkc.si/
Vsem darovalcem že vnaprej iskrena hvala in Bog povrni.

Župnik Peter

 

Druga pomembna obvestila

 

Škofijska  Vipava - dan odprtih vrat

Božična devetdnevnica

Adventna razmišljanja

Plakat adventna iskrica

Spored del - sodelovnje v župniji po zaselkih

Možnost priprave na zakon

Donacija dohodnine

Obrazec donacije dohodnine

ŽENSKI VEČER

SREČANJE ZA MLADE

PRIPRAVA NA ZAKON

Odprta delavnica 

RAZPORED VEROUČNIH MAŠ 23,10,

JESENSKE DELAVNICE 21,10,

MISIJONSKI VIDEO 21,10,

DEKANIJSKA SKUPINA VERA IN LUČ 07,10,

 

Zoom - Večeri za družine

 Priprava na krst otroka

Priprava na zakon na daljavo

 Vabilo : Priprava na zakon

Priprava na zakon - na daljavo
Urnik veroukaZgodovina