Pokopališče Pokopališče  http://zupnija-podkraj.rkc.si/index.php/content/display/46