BoĹžjepotna znamenja http://portal.rkc.si/uploads/0271/files/2012-07/vsebina-33/bojepotnaznamenjavfaripodkrajnovo_277e.pdfhttp://zupnija-podkraj.rkc.si/index.php/content/display/33